مجید یحیایی

مجید یحیایی

مجیـد یحیایی متولد ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۳ در تهران می باشــد، وی ساکن تهران است، وی از سال ۱۳۷۹ موسیقی را زیر نظر اساتید این امر فراگرفت و همچنین از سال ۱۳۸۵ به شکل حرفه ای به این امر پرداخـــت
تاکنون آلبومهای زیبای “سکوت مبهــم”،”بازی زمونــــه”،”اشکهای سرگردان”،”کالکشـــن”و اخیرا نیز آلبوم “خاطره ساز” با صدای این خواننده روانه ی بازار شده اســت.