عارف لرستانی بازیگر تئاتر و تلویزیون کشورمان درگذشت.