همکاری پرهیجان گروه «دارکوب» با «احسان خواجه‌امیری»