کنسرت نوروزی سیروان خسروی در بندرعباس سیروان خسروی پس از یک سال در شهر بندرعباس به روی صحنه رفت.