یادداشتی برای خواننده آلبوم «گفتم نرو...» در سه پرده؛