یک هفته پیش از اجرای 6 مرداد در تهران بلیت‌های کنسرت «پازل بند» تمام شد